„Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa” . Ap 1,3Słuchając Słowa Bożego na każdej Mszy św., stajemy się uczestnikami błogosławieństwa. Teraz możemy słuchać tekstów Nowego Testamentu w każdej chwili – „przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu” (Pwt 6,9).

Wspólny projekt wydawnictw św. Pawła oraz Agape to Słowo Boże czytane przez profesjonalnych lektorów i opatrzone komentarzami wybitnego badacza Biblii – ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Najnowszy przekład z języków oryginalnych, zdaniem wielu biblistów, jest bardzo udanym tłumaczeniem. Dołożono w nim starań, by teksty Nowego Testamentu, napisane przed dwoma tysiącami lat w odległej kulturze i obcym dla nas języku, stały się nam bliskie i zrozumiałe.

Pozwólmy więc, by Słowo Boże zabrzmiało tam, gdzie panuje zwątpienie i rozpacz, niosąc nadzieję i uzdrowienie. Zadbajmy, by dotarło do osób chorych i niepełnosprawnych (zwłaszcza niewidomych), do kierowców, którzy dużo podróżują – do każdego, kto nie mogąc czytać, może słuchać. Niech odczytane i usłyszane Słowo zamieszka w naszych sercach, uświęcając nas i przemieniając.

 

 

  • Czas nagrania: 9h 30 min
  • |
  • Format: MP3
  • |
  • Cena: 29,90 zł

 

Czytają:

ks. prof. Waldemar Chrostowski
Wprowadzenia do poszczególnych ksiąg

Andrzej Kozioł
Ewangelia wg św. Mateusza

Zbigniew Moskal
Listy św. Pawła, Listy św. Piotra, List św. Judyty oraz List do Hebrajczyków

Rafał Porzeziński
Ewangelia wg św. Marka

Wojciech Żoładkiewicz
Wszystkie dzieła św. Jana, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie oraz List św. Jakuba

 

Posłuchaj fragmentów:

#TytułFragment
1 Wiara rodzi się ze słuchania (fragment) – ks. prof. Waldemar Chrostowski
2 List św. Pawła do Rzymian (fragment) – Zbigniew Moskal
3 Ewangelia wg św. Mateusza (fragment) – Andrzej Kosioł
4 Ewangelia wg św. Marka (fragment) – Rafał Porzeziński
5 Dzieje Apostolskie (fragment) – Wojciech Żoładkowicz