Skip to main content

Antidotum na śmierć

Książka zawiera najciekawsze artykuły o tajemnicy Eucharystii opublikowane na łamach dwumiesięcznika „Miłujcie się!”. Znajdziesz w niej teksty o cudach eucharystycznych m.in. w Legnicy i Sokółce, których zadziwiającą tajemnicę potwierdziły badania naukowe, a także poruszające historie nawróceń, które dokonały się podczas Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech przykład wyjątkowych postaci Kościoła, żyjących dzięki Komunii św., oraz świadectwa zwykłych osób wprowadzą każdego, w czyje ręce trafi ta książka, w tajemnicę Mszy Świętej i pomogą doświadczyć prawdziwej obecności Jezusa w Eucharystii.

Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie promieniuje na nas miłością, która przezwycięża każde zło, leczy wszystkie rany serca i wyzwala z wszelkich zniewoleń. Miłość Jezusa jest najskuteczniejszym lekarstwem. Aby ją przyjmować, konieczna jest wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Karmiąc się Jezusem w Komunii św. i adorując Go w Najświętszym Sakramencie, czerpiemy z samego źródła miłości i poddajemy się kuracji, która prowadzi do całkowitego uzdrowienia. W Eucharystii, przyjętej z wiarą i czystym sercem, otrzymujemy „lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć” (św. Ignacy Antiocheński).

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

 

Zobacz fragmenty:

 

 

Zamów książkę w naszym sklepie! sklep.milujciesie.pl