Skip to main content

Pochodzenie życia

Książka stawia pytania o pochodzenie: skąd się wzięło życie, skąd się wzięła informacja genetyczna w komórkach, skąd się wzięły ryby, ptaki, ssaki i w końcu, jakie jest pochodzenie człowieka. Autorzy zachęcają czytelnika do przeanalizowania materiału dowodowego i wyciągnięcia wniosków, do których te dowody prowadzą. Wniosek, do którego dochodzą, jest taki, że darwinistyczne uzasadnienie pochodzenia życia nadal pozostaje niczym nieuzasadnione. Uważam, że ta przyjazna czytelnikowi książka jest obowiązkową pozycją dla każdego nauczyciela i studenta biologii.
Norman C. Nevin

Doktor Geoff Barnard, autor ponad 100 artykułów i prac naukowych, otrzymał stopień doktora w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie Londyńskim oraz magistra teologii na uniwersytecie w Southampton. Jego ostatnie zajmowane stanowisko naukowe w Wielkiej Brytanii to starszy specjalista do badań w Zakładzie Medycyny Weterynaryjnej na uniwersytecie w Cambridge.

Profesor Andy McIntosh, emerytowany profesor wydziału Teorii Termodynamiki i Spalania na uniwersytecie w Leeds. Autor ponad 180 prac i artykułów naukowych. Obronił doktorat z aerodynamiki w ówczesnym Instytucie Technologicznym w Cranfield (obecnie uniwersytet w Cranfield) oraz z Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie Walijskim.

Doktor Steve Taylor, wykładowca na uniwersytecie w Liverpoolu i kierownik grupy badawczej zajmującej się spektrometrią masy w Szkole Inżynierii Elektrycznej, Elektroniki i Nauk Komputerowych. Autor lub współautor ponad 230 artykułów, patentów i prac w ogólnodostępnej literaturze naukowej. Członek Stowarzyszenia Badań Elektrycznych (Electric Research Association – ERA).

Opinie o książce:

Książka ta porusza problemy ignorowane przez inne źródła traktujące o teorii ewolucji i pochodzeniu życia, odsłaniając tym samym kontrowersyjność tego, co w sposób powierzchowny jest odbierane i nauczane w formie „faktów” obowiązujących w danych dziedzinach. Znajdziemy tutaj poważne i głębokie podejście do problemów naukowych oraz rozterek, z którymi boryka się naturalistyczna próba wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych zarówno w dziedzinie powstania życia, jak i genetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, paleontologii czy antropologii (pochodzenie człowieka). Jest to swoista kopalnia dobrze zaprezentowanych informacji, których nie podaje się w standardowych publikacjach, a przecież powinny one być uwzględniane przez każdego, kto studiuje biologię i nauki ścisłe lub ich naucza.
Edgar Andrews

Z całego serca polecam tę książkę. Dostarcza ona bardzo potrzebnych argumentów równoważących jednostronne postrzeganie dowodów na ewolucję, powszechnie obecnych w programach nauczania szkolnego czy w telewizji. Dobrze przedstawiony w tej książce materiał pomoże czytelnikowi samodzielnie ocenić dowody, ucząc tym samym naukowego myślenia – jak to powinno być w przypadku naukowca.
Sylvia Baker

Książka Pochodzenie życia. Analizując dowody skupia się na obszarach stanowiących największe wyzwanie dla teorii ewolucji, m.in. na kwestii powstania życia, pochodzenia ptaków czy człowieka. Wysoko wykwalifikowani w dziedzinach biologii, fizyki i chemii autorzy w przystępny sposób wyjaśniają przyczyny, dla których teoria ewolucji nie jest w stanie wyjaśnić złożoności i różnorodności życia. Książka ta stanowi lekturę obowiązkową dla każdej osoby chcącej się dowiedzieć, dokąd prowadzą dowody na pochodzenie życia.
Stuart Burgess
 

Zobacz fragmenty:

 

 

Zamów książkę w naszym sklepie! sklep.milujciesie.pl