Muzykę do wierszy Św. Siostry Faustyny skomponował zamościanin Zbigniew Małkowicz, od lat związany z Poznaniem.

Kto śpiewa - dwa razy się modli. Prostocie słów tej wrażliwej, rozmodlonej dziewczyny towarzyszą teraz: melodia i rytm. Można nie pamiętać tekstu - tę modlitwę można nucić. Albo klaskać, krzyczeć, gwizdać i tupać. Jak przebojowa piosenka - przenika przez codzienną “harówę” na obrzeża świadomości.

“Orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości poprzez św. Siostrę Faustynę, wieloma sposobami dociera do najdalszych zakątków świata. Pop - oratorium jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących, małych i dużych, pokornych i niepokornych, do wszystkich. Największa tajemnica naszej wiary, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej konsumpcji i kultu wartości materialnych. Oratorium stanowi więc próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko humanistycznego wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna. W dzisiejszych czasach zmienności trwałych wartości, zagubiony w odmętach cywilizacji człowiek, który poszukuje stabilizacji i punktu odniesienia, właśnie w tym wzorcu może znaleźć oparcie i odpowiedzi na podstawowe pytania, związane z uzasadnieniem swojego istnienia. Inspiracją do powstania tego dzieła były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zbigniew Małkowicz, którego ujęła prostota i szczerość przekazu, zapragnął rozpropagować, poprzez formę słowno - muzyczną, przesłanie Miłosierdzia zawarte w Dzienniczku. Wyboru tekstów i ich opracowania na użytek oratorium dokonała Siostra M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pomimo wielu przeciwności losu prapremiera dzieła odbyła się 22 lutego 2004 roku we Wrocławiu. Tekstom, zaczerpniętym z Dzienniczka, towarzyszy muzyka w bardzo różnorodnych stylach. „W utworze zawarłem elementy muzyczne z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia - mówi Zbigniew Małkowicz.”

 

 

 • Autor: zespół Lumen
 • |
 • Format: 147 x 196mm
 • |
 • Ilość stron: 50
 • |
 • Płyta audio CD
 • |
 • Czas nagrania: 66min 11s
 • |
 • Cena: 25 zł

 

Lista utworów oraz fragmenty:

# Tytuł Fragment
1 Veni Sancte Spiritus
3 Bądź uwielbiony  
5 Magnificat  
7 Zdrój Bożej miłości  
9 Okaż mi Boże Miłosierdzie
11 Kłaniam się Tobie  
13 Łódź życia  
15 Dzięki Ci, Boże
17 U stóp Twoich  
19 Komunia Święta  
21 Pieśń o Bogu ukrytym
23 Maryja przewodniczką  
24 O Maryjo  
26 O mój Jezu  
28 Dopomóż mi, Panie  
30 Będę śpiewać na wieki