Skip to main content

O nas

Wydawnictwo Agape zostało założone w 2001 r. przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w celu ewangelizacji za pośrednictwem prasy oraz książek o tematyce religijnej i społecznej. Główną publikacją wydawnictwa jest czasopismo „Miłujcie się!” wydawane w 18 wersjach językowych w rocznym nakładzie sięgającym 1,5 miliona egzemplarzy i dystrybuowane w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach.

Ponadto w ofercie wydawnictwa Agape znajdują się modlitewniki, poradniki oraz pomoce katechetyczne a także książki (w tym także audio- i e-booki) podejmujące tematykę często nieobecną w mediach głównego nurtu i obejmujące pozycje dotyczące.:

•    podstaw wiary Kościoła katolickiego;
•    historii nawróceń znanych osobistości;
•    relacji pomiędzy nauką a wiarą;
•    nadprzyrodzonego działania Boga w świecie;
•    czystości i przygotowania do małżeństwa;
•    relacji małżeńskich i rodzinnych;
•    zagrożeń duchowych;
•    historii Kościoła;
•    relacji katolicyzmu z protestantyzmem, islamem i judaizmem.